Οικονομία και σωστή θερμοκρασία
Λύσεις για την επιχείρηση

Κάνουμε το κλίμα τοπικό

Κλιματιστικές λύσεις για την επιχείρηση
Κλιματισμός (Ψύξη - Θέρμανση)

Προτείνουμε λύσεις με μονάδες κλιματισμού συστήματος multi , όπου μέχρι και 5 εσωτερικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν σε μία εξωτερική μονάδα ώστε να μειώσετε τον όγκο της επιφάνειας που θα καταλάμβαναν περισσότερες εξωτερικές μονάδες.Απευθύνεται σε επαγγελματικούς χώρους με περιορισμένο εξωτερικό ωφέλιμο χώρο. Το σύστημα multi μπορεί να αποτελείται από διαφορετικές μεταξύ τους εσωτερικές μονάδες όπως:

  1. Mονάδες τοίχου
  2. Μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου
  3. Μονάδες οροφής εμφανούς τύπου
  4. Μονάδες τύπου κασέτας
  5. Μονάδες κρυφού τύπου οροφής (καναλάτες)

Η πλέον πιο διαδεδομένη λύση για επαγγελματικούς χώρους που βρίσκει εφαρμογή ολοένα και περισσότερο είναι το σύστημα VRV ή VRF (μεταβλητού όγκου ψυκτικού). Είναι η τεχνολογία στην οποία η ποσότητα του ψυκτικού υγρού που οδηγείται σε κάθε εσωτερική μονάδα κλιματισμού, είναι απόλυτα ελεγχόμενη και ανάλογη των ψυκτικών φορτίων κάθε κλιματιζόμενου χώρου. Αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα και πολλές εσωτερικές μονάδες όπως αυτές του multi συστήματος, με τη διαφορά πως έχουμε πολύ μικρότερο δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων και μεγαλύτερη οικονομία.

Τέλος μία λύση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε κλιματισμό και θέρμανση είναι η αντλία θερμότητας συνδεδεμένη με FCU (fan coil units) ή ενδοδαπέδια ψύξη & θέρμανση, όπου πλέον το ψυκτικό μέσο είναι το νερό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα συστήματα που περιγράφονται παραπάνω και έχουν ως ψυκτικό μέσο το φρέον. Τα FCU μπορεί να είναι:

  1. Mονάδες τοίχου
  2. Μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου
  3. Μονάδες κρυφού τύπου οροφής (καναλάτες)

Λύσεις στον κλιματισμό επιχείρησης

Προτείνουμε λύσεις με μονάδες κλιματισμού συστήματος multi , όπου μέχρι και 5 εσωτερικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν σε μία εξωτερική μονάδα ώστε να μειώσετε τον όγκο της επιφάνειας που θα καταλάμβαναν περισσότερες εξωτερικές μονάδες.Απευθύνεται σε επαγγελματικούς χώρους με περιορισμένο εξωτερικό ωφέλιμο χώρο. Το σύστημα multi μπορεί να αποτελείται από διαφορετικές μεταξύ τους εσωτερικές μονάδες όπως:

1. Mονάδες τοίχου

2. Μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου

3. Μονάδες οροφής εμφανούς τύπου

4. Μονάδες τύπου κασέτας

5. Μονάδες κρυφού τύπου οροφής (καναλάτες)

Η πλέον πιο διαδεδομένη λύση για επαγγελματικούς χώρους που βρίσκει εφαρμογή ολοένα και περισσότερο είναι το σύστημα VRV ή VRF (μεταβλητού όγκου ψυκτικού). Είναι η τεχνολογία στην οποία η ποσότητα του ψυκτικού υγρού που οδηγείται σε κάθε εσωτερική μονάδα κλιματισμού, είναι απόλυτα ελεγχόμενη και ανάλογη των ψυκτικών φορτίων κάθε κλιματιζόμενου χώρου. Αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα και πολλές εσωτερικές μονάδες όπως αυτές του multi συστήματος, με τη διαφορά πως έχουμε πολύ μικρότερο δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων και μεγαλύτερη οικονομία.

Τέλος μία λύση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε κλιματισμό και θέρμανση είναι η αντλία θερμότητας συνδεδεμένη με FCU (fan coil units) ή ενδοδαπέδια ψύξη & θέρμανση, όπου πλέον το ψυκτικό μέσο είναι το νερό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα συστήματα που περιγράφονται παραπάνω και έχουν ως ψυκτικό μέσο το φρέον. Τα FCU μπορεί να είναι:

1. Mονάδες τοίχου

2. Μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου

3. Μονάδες κρυφού τύπου οροφής (καναλάτες)

Εταιρίες που συνεργαζόμαστε