Οικονομία και σωστή θερμοκρασία
Λύσεις για το σπίτι

Κάνουμε το κλίμα τοπικό

Κλιματιστικές λύσεις για το σπίτι
Κλιματισμός (Ψύξη - Θέρμανση)

Για να εξασφαλίσετε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον στο σπίτι σας, προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες κάθε χώρου.

Με γνώμονα τα ιδανικά κάθε πελάτη προτείνουμε λύσεις με μονάδες κλιματισμού διαιρουμένου τύπου που ποικίλουν σε εσωτερικές μονάδες (τόσο για την ψύξη όσο και για τη θέρμανση).

Μονάδες διαιρουμένου τύπου (split units) είναι κάθε αυτόνομη μονάδα κλιματισμού που αποτελείται από την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, διακρίνονται ανάλογα με το είδος της εσωτερικής μονάδας σε:

 1. Mονάδες τοίχου
 2. Μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου
 3. Μονάδες οροφής εμφανούς τύπου
 4. Μονάδες τύπου κασέτας
 5. Μονάδες κρυφού τύπου οροφής (καναλάτες)
 6. Μονάδες τύπου Ντουλάπα

Για να εξασφαλίσετε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον στο σπίτι σας, προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες κάθε χώρου.

Με γνώμονα τα ιδανικά κάθε πελάτη προτείνουμε λύσεις με μονάδες κλιματισμού διαιρουμένου τύπου που ποικίλουν σε εσωτερικές μονάδες (τόσο για την ψύξη όσο και για τη θέρμανση).

Μονάδες διαιρουμένου τύπου (split units) είναι κάθε αυτόνομη μονάδα κλιματισμού που αποτελείται από την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, διακρίνονται ανάλογα με το είδος της εσωτερικής μονάδας σε:

 1. Mονάδες τοίχου
 2. Μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου
 3. Μονάδες οροφής εμφανούς τύπου
 4. Μονάδες τύπου κασέτας
 5. Μονάδες κρυφού τύπου οροφής (καναλάτες)
 6. Μονάδες τύπου Ντουλάπα

Λύσεις στον κλιματισμό σπιτιού

Προτείνουμε λύσεις με μονάδες κλιματισμού συστήματος multi , όπου μέχρι και 5 εσωτερικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν σε μία εξωτερική μονάδα ώστε να μειώσετε τον όγκο της επιφάνειας που θα καταλάμβαναν περισσότερες εξωτερικές μονάδες. Το σύστημα multi μπορεί να αποτελείται από διαφορετικές μεταξύ τους εσωτερικές μονάδες όπως:

 1. Mονάδες τοίχου
 2. Μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου
 3. Μονάδες οροφής εμφανούς τύπου
 4. Μονάδες τύπου κασέτας
 5. Μονάδες κρυφού τύπου οροφής (καναλάτες)

Μία πρόσθετη λύση για κατοικία που βρίσκει εφαρμογή ολοένα και περισσότερο είναι το σύστημα VRV ή VRF (μεταβλητού όγκου ψυκτικού). Είναι η τεχνολογία στην οποία η ποσότητα του ψυκτικού υγρού που οδηγείται σε κάθε εσωτερική μονάδα κλιματισμού, είναι απόλυτα ελεγχόμενη και ανάλογη των ψυκτικών φορτίων κάθε κλιματιζόμενου χώρου. Αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα και πολλές εσωτερικές μονάδες όπως αυτές του multi συστήματος, με τη διαφορά πως έχουμε πολύ μικρότερο δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων και μεγαλύτερη οικονομία.

Τέλος μία λύση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε κλιματισμό και θέρμανση είναι η αντλία θερμότητας συνδεδεμένη με FCU (fan coil units) ή ενδοδαπέδια ψύξη & θέρμανση, όπου πλέον το ψυκτικό μέσο είναι το νερό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα συστήματα που περιγράφονται παραπάνω και έχουν ως ψυκτικό μέσο το φρέον. Τα FCU μπορεί να είναι:

 1. Mονάδες τοίχου
 2. Μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου
 3. Μονάδες κρυφού τύπου οροφής (καναλάτες)

Εταιρίες που συνεργαζόμαστε