Οικονομία και σωστή θερμοκρασία
Τεχνική υποστήριξη

Οι τεχνικοί σας στο κρύο και στην ζέστη

Οι τεχνικοί σας στο κρύο και στην ζέστη
Τεχνική υποστήριξη - Συντήρηση

Χάρη στο εξειδικευμένο συνεργείο μας, έχουμε τη δυνατότητα αποκατάστασης των δυσλειτουργιών – σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν είτε στις μονάδες κλιματισμού, είτε και σε αντλίες θερμότητας. Φροντίζουμε την όσο το δυνατότερο άμεση αποκατάσταση της βλάβης, ώστε να μην αντιμετοπίσετε συνθήκες δυσφορίας στο χώρο σας, καθώς και προβληματικές καταστάσεις.

Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης των μονάδων, ώστε να αποφεύγονται πιθανές δυσλειτουργίες των μηχανημάτων.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά την συντήρηση αντλίας θερμότητας  είναι οι εξής :

 • Καθαρισμός των  στοιχείων των μονάδων με χημικό υγρό.
 • Καθαρισμός των ανεμιστήρων.
 • Καθαρισμός των λεκανών συμπυκνωμάτων-αποχετεύσεων.
 • Μέτρηση της τάσης λειτουργίας των μηχανημάτων.
 • Μέτρηση της έντασης του ρεύματος. 
 • Μέτρηση των πιέσεων λειτουργίας των μηχανημάτων.
 • Έλεγχος λειτουργίας των χειριστηρίων.
 • Έλεγχος των ασφαλειών του ηλεκτρονικού πίνακα.
 • Έλεγχος σύσφιξης των καλωδίων παροχής.
 • Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού.
 • Γενικός λειτουργικός έλεγχος των μηχανημάτων.
 • Αντικατάσταση αισθητηρίων ( αν κριθεί απαραίτητο)

Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά την συντήρηση μονάδων κλιματισμού είναι οι εξής :

 • Καθαρισμός των  στοιχείων των μονάδων με χημικό υγρό.
 • Καθαρισμός των ανεμιστήρων.
 • Καθαρισμός των λεκανών συμπυκνωμάτων-αποχετεύσεων.
 • Μέτρηση της τάσης λειτουργίας των μηχανημάτων.
 • Μέτρηση της έντασης του ρεύματος. 
 • Μέτρηση των πιέσεων λειτουργίας των μηχανημάτων.
 • Μέτρηση των θερμοκρασιών εισόδου και εξόδου του αέρα. 
 • Μέτρηση  της παροχής εισόδου και εξόδου του αέρα.
 • Έλεγχος λειτουργίας των χειριστηρίων.
 • Έλεγχος και επισκευή μονώσεων δικτύου.
 • Έλεγχος σε αντλίες νερού όπου υπάρχουν.
 • Έλεγχος διαρροών στο κύκλωμα νερού.
 • Έλεγχος σε διοδες-τριοδες βάνες όπου υπάρχουν.
 • Έλεγχος δοχείων αδρανείας όπου υπάρχουν.
 • Έλεγχος και γρασάρισμα ρουλεμάν όπου υπάρχουν.
 • Έλεγχος των ασφαλειών του ηλεκτρονικού πίνακα.
 • Έλεγχος σύσφιξης των καλωδίων παροχής και αυτοματισμού.
 • Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού και πλήρωση όπου απαιτείται.
 • Έλεγχος θερμόμετρων και μανόμετρων όπου υπάρχουν.
 • Γενικός λειτουργικός έλεγχος των μηχανημάτων.

Εταιρίες που συνεργαζόμαστε